Dotacje unijne - Gospodarstwo Rybackie w Giżycku

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dotacje unijne

 
I
Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury , w zakresie Priorytetu 5 . Wspieranie obrotu i przetwarzania , zawartego w Programie operacyjnym „Rybactwo i Morze".


II
Inwestycje produkcyjne w akwakulturę, w zakresie poddziałania o którym mowa w art.48 ust.1 lit.a-d oraz f i h rozporządzenia nr 508/2014 w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej , konkurencyjnej i opartej na wiedzy , zawartego w Programie operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego